ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงใดๆ

โดย: l [IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-03-04 14:15:17
ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงใดๆ ระหว่างผู้คน ไม่ว่าจะเป็นแบบใกล้ชิด แบบฉันท์เพื่อน เชิงบวกหรือเชิงลบ โดยทั่วไปเมื่อผู้คนพูดถึง "การมีความสัมพันธ์" คำนี้หมายถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในระดับหนึ่ง ความสัมพันธ์ และการมีคู่สมรสคนเดียว (เช่น ความโรแมนติกและการผูกขาดทางเพศ โดยที่สมาชิกจะไม่ มีความสัมพันธ์ประเภทนี้กับผู้อื่น) ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกสามารถมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การแต่งงานการออกเดทแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการไม่มีคู่ครองที่มีจริยธรรม ความสัมพันธ์พื้นฐานมีสี่ประเภท ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว มิตรภาพ คนรู้จัก และความสัมพันธ์แบบโรแมนติก ความสัมพันธ์ประเภทอื่นที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอาจรวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างครู/นักเรียน และความสัมพันธ์ในชุมชนหรือกลุ่ม ความสัมพันธ์ประเภทนี้บางประเภทสามารถทับซ้อนและสอดคล้องกันได้ ตัวอย่างเช่น คนสองคนสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิท นอกจากนี้ยังมีรูปแบบต่างๆ มากมายในแต่ละหมวด หมู่เช่นมิตรภาพแบบพึ่งพาอาศัยกันการแต่งงานแบบไร้เพศหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพิษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 117,968