การจำแนกประเภทตามความจับต้องไม่ได้

โดย: sdxc [IP: 202.87.221.xxx]
เมื่อ: 2023-01-27 14:17:47
การจำแนกประเภทตามความจับต้องไม่ได้ บริการที่ตรงใจผู้คน บริการประเภทนี้มีอิทธิพลโดยตรง บริการที่ขายผ่านการมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จัดอยู่ในประเภทจิตใจของผู้คน อาจเป็นการศึกษา โรงละคร และบริการข้อมูล บริการที่มุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ของลูกค้า  บริการ  การประกันภัย ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการธนาคารเป็นบริการบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของลูกค้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,324