คนที่นอนหลับน้อยที่สุดในช่วงอายุ 30 ต้นๆ ถึง 50 ต้นๆ

โดย: บีบี [IP: 196.240.54.xxx]
เมื่อ: 2023-01-25 10:41:46
ศาสตราจารย์สเปียร์สกล่าวว่า "การศึกษาก่อนหน้านี้พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระยะเวลาการนอนหลับการนอนหลับ

แต่การศึกษาของเราเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งแรกที่ระบุระยะที่แตกต่างกันทั้งสามนี้ตลอดช่วงชีวิต เราพบว่าทั่วโลก ผู้คนนอนหลับน้อยลงในช่วงวัยกลางคน แต่ ระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและระหว่างประเทศ"ผู้ที่รายงานการนอนหลับมากที่สุดอยู่ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก เช่น แอลเบเนีย สโลวาเกีย โรมาเนีย และสาธารณรัฐเช็ก โดยรายงานการนอนหลับเพิ่มขึ้น 20-40 นาทีต่อคืน และน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผู้คนในสหราชอาณาจักรรายงานว่านอนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ผู้คนมักจะนอนน้อยลงในประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,323