อาการชักทุกประเภทเกิดจากการทำงานของไฟฟ้าในสมองที่ผิดปกติ

โดย: แลง [IP: 185.222.240.xxx]
เมื่อ: 2023-01-05 16:29:41
อาการชักทุกประเภทเกิดจากการทำงานของไฟฟ้าในสมองที่ผิดปกติสาเหตุของการชักอาจรวมถึงอาการชักระดับโซเดียมหรือกลูโคสในเลือดผิดปกติ การติดเชื้อในสมอง รวมทั้งเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคไข้สมองอักเสบ การบาดเจ็บของสมองที่เกิดขึ้นกับทารกระหว่างการคลอดหรือการคลอดบุตร ปัญหาทางสมองที่เกิดขึ้นก่อนเกิด (ความบกพร่องของสมองแต่กำเนิด) เนื้องอกในสมอง (หายาก) การใช้ยาในทางที่ผิด ไฟฟ้าช็อต โรคลมบ้าหมู ไข้ (โดยเฉพาะในเด็กเล็ก )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,323