คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและความดันโลหิตสูงอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด

โดย: jghmnb [IP: 195.88.86.xxx]
เมื่อ: 2023-01-04 12:16:33
ระดับ lipoprotein(a) ที่สูง ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งที่ "ไม่ดี" อาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 18-20% ของโรคหัวใจและหลอด เลือด ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของ CVD ไม่สูงกว่าในผู้ที่ไม่มีความดันโลหิตสูง งานวิจัยใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารHypertensionซึ่งเป็นวารสาร American Heart Association

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,852