คอพอกคืออะไร?

โดย: 9oiulkj [IP: 185.213.82.xxx]
เมื่อ: 2023-01-04 12:00:05
โรคคอพอกเป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อมไทรอยด์ทั้งหมดของคุณ โรคคอพอก สามารถขยายใหญ่ขึ้นหรืออาจพัฒนาเป็นก้อนเล็กๆ หนึ่งก้อนหรือมากกว่าที่เรียกว่าก้อนไทรอยด์ต่อมไทรอยด์เป็น ต่อม ไร้ท่อ รูปผีเสื้อขนาดเล็กที่ อยู่บริเวณคอใต้ลูกกระเดือก ผลิตฮอร์โมน thyroxine (เรียกอีกอย่างว่า T4) และtriiodothyronine (เรียกอีกอย่างว่า T3) ฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทในการทำงานของร่างกายบางอย่าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,324