ระบบทางเดินหายใจทำหน้าที่อะไร?

โดย: hgnb [IP: 178.175.141.xxx]
เมื่อ: 2023-01-03 11:58:13
ระบบหายใจมีหน้าที่หลายอย่าง นอกจากช่วยให้คุณหายใจเข้า (หายใจเข้า) และ หายใจ ออก (หายใจออก) แล้ว:ให้คุณพูดคุยและดมกลิ่นได้

อุ่นอากาศให้ตรงกับอุณหภูมิร่างกายของคุณ และเพิ่มความชุ่มชื้นตามระดับความชื้นที่ร่างกายต้องการ

ส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ในร่างกายของคุณ

กำจัดก๊าซของเสีย รวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเมื่อคุณหายใจออ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 117,963