วิธีการชำระเงิน

ชำระหลังจากการให้บริการเสร็จ ชำระเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชี หรือ เช็คเกิน 5,000 บาทขึ้นไป ให้เครดิต 30 วัน

       

Visitors: 117,977